Definice

Úvaha je literární útvar, v němž autor představuje vlastní zamyšlení nad daným problémem. Jedná se o výrazně subjektivně laděný útvar.

Dělení slova

ú!va!ha

Může vyskytovat také v těchto tvarech

úvahový

Může být také omylem zapsáno jako

ůvaha

Příbuzná slova

literární útvary
sloh