Definice

Asonance je druh rýmu, kdy se ale shodují pouze samohlásky (jedná se tedy o svým způsobem volnější rým). Používá se například v lidových písních.

Příklady použití

kůň – dům

Původ slova

z latinského assonare (přizvukovat)

Dělení slova

a-so-nan-ce

Může vyskytovat také v těchto tvarech

asonantní

Může být také omylem zapsáno jako

azonance

Příbuzná slova

konsonance
disonance
zvuková stránka jazyka
rým