Definice

Jako syžet se označuje způsob uspořádání tematických složek díla.

Původ slova

franc. sujet = námět

Dělení slova

sy!žet

Může vyskytovat také v těchto tvarech

námět

Může být také omylem zapsáno jako

sižet, sydžet