Definice

Způsob tvorby právnických komunikátů (tj. jazyk právníků píšících či mluvících o právu). Patří k odbornému stylu. Lze jej členit podle oblastí práva, ty se liší mimojazykovými faktory (např. termíny v trestním právu jsou velmi stabilní). Projevy mohou být mluvené i psané (na rozdíl od právního stylu).

Příklady použití

Po provedeném dokazování dospěl soud k závěru, že zákonné podmínky rozvodu manželství jsou v daném případě splněny. Účastníci uzavírali manželství velice mladí, po krátké známosti, aniž by blíže vzájemně poznali své povahové vlastnosti, důvodem uzavření sňatku bylo těhotenství žalobkyně. V důsledku povahových odlišností docházelo mezi účastníky k hádkám, kterými se stále více odcizovali. Žalovaný se cítil lépe ve společnosti svých kamarádů, neměl zájem o rodinný život, často odcházel z domova a žalobkyni nechával doma samotnou s dítětem. Oba účastníci k sobě ztratili citový vztah, dva roky spolu jako manželé nežijí, žalovaný má 18 měsíců známost s jinou ženou a rok s ní žije ve společné domácnosti.

Dělení slova

práv!ni!cký styl