Definice

Způsob tvorby komunikátů směřující k tomu, aby rozum v textu převládal nad citem a aby byl text založen na platných faktech a souvislostech. K tomu přispívá využití jazykových prostředků odborného a administrativního stylu, např. slohově a citově neutrální vyjadřování, odborné termíny, trpný rod.

Příklady použití

Místnost ovlásl primářův hlas: “Pacientka byla převezena na pneumologickou kliniku s podezřením na akutní pneumonii.“

Dělení slova

ob!je!k!ti!v!ní styl