Definice

Někteří jazykovědci navrhují oddělit ze slovního druhu příslovce slova, která logicky patří k přísudkovému slovesu.

Příklady použití

příslovce na -o (veselo, pusto), příslovečné spřežky (nabíledni, zatěžko),

Dělení slova

pre!di!ka!tiv

Může být také omylem zapsáno jako

predykativ, predikatyv, predikatif