Definice

Utvoření „ženského protějšku“ od výrazu mužského rodu pomocí přípony. Nejčastěji se používá u názvů profesí a příjmení.

Příklady použití

soudruh – soudružka

Dělení slova

pře!chy!lo!vá!ní

Může vyskytovat také v těchto tvarech

moce

Internetová cvičebnice pravopisu