Definice

Základní větný člen, který přisuzuje podmětu děj či stav. Je vyjádřen pomocí slovesa v určitém tvaru nebo citoslovce.

Příklady použití

Adam přišel.
Autobus by mohl být zničen.
Janoušek frnk! na svobodu.

Dělení slova

pre!di!kát

Může vyskytovat také v těchto tvarech

přísudek

Internetová cvičebnice pravopisu