Definice

Ideální rytmické schéma organizující text tak, že vzniká verš jako základní jednotka poezie. Metrum lze vyvodit rozborem konkrétního rytmu tak, že odhlédneme od jeho určitých nepravidelností a tak vystihneme ideální metrické schéma. Metrum je založeno na pravidelném opakování jistých počtů přízvučných a nepřízvučných slabik. Je to norma, které verš podléhá a rytmus je její konkrétní naplnění. Jednotkou metra (nekoli „metrumu“) je rytmická stopa.

Příklady použití

Na tý louce zelený / pásli se tam jeleni
/   _   /   _   / _  _       /  _     _    _    / _  _

Původ slova

řecky metron = míra

Dělení slova

me!t!rum

Internetová cvičebnice pravopisu