Definice

Zhrubění výrazu z důvodu potřeby autora vyjádřit citové či slohové zabarvení.

Příklady použití

Venčíte-li svého čokla na ulici, ukliďte po něm jeho bullshit.

Dělení slova

dys!fe!mis!mus

Může vyskytovat také v těchto tvarech

dysfemisnus

Může být také omylem zapsáno jako

pejorativní výraz