Definice

Figura je literární/řečnická struktura, v níž se objevují jisté znaky, mohou se opakovat, být protikladné apod. Ve struktuře je možné rozeznat jakési schéma.

Příklady použití

enumerace (výčet) – Jehly, špičky, sochory a kůly (K. H. Borovský)

Dělení slova

fi!gu!ra

Může vyskytovat také v těchto tvarech

figury

Může být také omylem zapsáno jako

fygura

Příbuzná slova

tropy