Definice

Metrum je rytmické schéma verše. Skládá se z jednotlivých stop. (Více viz jamb, daktyl, trochej). Slabiky nepřízvučné nazýváme arze, přízvučné teze.

Příklady použití

versologický rozbor

Dělení slova

met!rum

Může vyskytovat také v těchto tvarech

metrický

Příbuzná slova

verš
stopa
rytmus
daktyl
jamb
trochej