Definice

Při tvorbě anagramu (neboli přesmyčky) jsou využita všechna písmena původního sova nebo slov a vytvořeno je nové plnovýznamové slovo nebo slovní spojení. Nebere se ohled na diakritiku.

Příklady použití

vínečko – konvice – víc oken

Původ slova

z řeckého ana- a gram

Dělení slova

a-na-gram

Může vyskytovat také v těchto tvarech

přesmyčka

Může být také omylem zapsáno jako

anakram

Příbuzná slova

stylistické útvary
stylistika