Definice

Úvodní část středověké listiny, může mít i grafickou formu.

Příklady použití

We gmeno bozie amen v listině Tomáše Behma z Konobrž (1491)

Původ slova

lat. invocatio = zvolání

Dělení slova

in!vo!ka!ce

Internetová cvičebnice pravopisu