Definice

1) Seřazení jazykových výrazů (slov či slovních spojení), nebo také motivů z hlediska významového směřování, například rostoucí intenzity citové účasti.
2) Tvoření 2. a 3. stupně přídavných jmen a příslovcí.

Příklady použití

Nejenže tam rozsypala rýži a rozlila mléko, ale protože byla opravdu hodně nalitá, tak potom dokonce i nazvracela a nas… é pardon, zkrátka to tam celé zaneřádila, čímž tu kuchyň na celý půlden vyřadila z provozu.
hluboko, hlouběji, nejhlouběji
dobrý, lepší, nejlepší

Původ slova

lat. gradatio

Dělení slova

gra!da!ce
stup!ňo!vá!ní