Definice

Vynechání fonémů na konci slova. Dochází k ní často v románských jazycích, vynechávají se neznělé hlásky.

Dělení slova

a!po!ko!pa