Definice

Fonetika je věda (v rámci jazykovědy), jež zkoumá, jak řeč tvoříme (artikulační stránku řeči), jak ji vnímáme (percepční stránku řeči) a co se děje mezi tím, ve vzduchu (akustickou stránku řeči).

Dělení slova

fo!ne!ti!ka

Může vyskytovat také v těchto tvarech

hláskosloví

Může být také omylem zapsáno jako

fonetyka

Příbuzná slova

fonologie