Definice

Neperiodická publikace, v níž jsou různé delší texty na společné téma.

Příklady použití

Almanach na rok 1914

Dělení slova

al!ma!nach

Může vyskytovat také v těchto tvarech

sborník

Může být také omylem zapsáno jako

ročenka