Definice

Je to umělecký směr založený André Bretonem (Manifest surrealismu, 1924). Breton založil surrealismus po roztržce s dadaistou Tristanem Tzarou. Základem surrealistické tvorby má být metafyzika.

Prvním surrealistickým dílem byla Bretonova Magnetická pole.

V českém kontextu: Surrealistická skupina 1934 (Karel Teige, Jindřich Štýrský, Toyen), skupina RA (nazvaná podle Rakovníka), tzv. spořilovská skupina (2. polovina 20. století – Z. Havlíček, Z. Lorenc, teoretik V. Effenberger).

Někteří autoři se za surrealisty pokládají dodnes.

Příklady použití

K. Biebl, V. Nezval, K. Teige

Původ slova

franc., = nadrealismus

Dělení slova

sur!re!a!lis!mus